A L’ESPAI JOVE ENS ESTRENEM AMB EL TIKTOK!

I ho fem perquè hem preparat un concurs de Carnestoltes ben diferent!

Agafa el mòbil + Obre el teu TikTok i participa en el TikTokTes de l’Espai Jove!

A continuació trobareu les bases per participar en el concurs:

Bases del Concurs pel Carnestoltes 2021 «TikTokTes»:

1.- Concurs per a majors de 14 anys i fins als 25 (es comprovarà l’edat del/a guanyador/a amb el document d’identificació), adreçat a usuaris i usuàries de TikTok i Instagram i que siguin persones físiques.
Per participar en el concurs s’haurà de tenir compte a TikTok i Instagram i respectar les condicions d’aquestes xarxes (https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=es#terms-eea i http://instagram.com/legal/terms/, respectivament).

2.- La finalitat del concurs és fer una imitació d’un videoclip musical d’algun/a cantautor/a o grup, a través de la plataforma TikTok, per posteriorment publicar-ho al compte d’Instagram de la persona o persones participants (el compte de l’usuari d’Instagram que pengi el vídeo haurà d’estar obert).

3.- Per fer-ho, la persona o grup que faci la imitació haurà de vestir-se i caricaturitzar-se el més semblant possible als components del videoclip que hagin escollit representar, així com també es demana que s’escenifiqui la cançó.

4.- Un cop el/la participant pengi el vídeo del TikTok a Instagram, la persona representant del vídeo haurà d’etiquetar a l’Espai Jove de Vilassar de Dalt (@joventut_vdd), afegir els hashtags #vilassardedalt i #TikTokTes (és indispensable seguir aquests passos ja que sinó no podrem accedir als continguts que es publiquin per participar en el concurs). També serà necessari indicar en la mateixa publicació el link del videoclip que s’està imitant per tal que el jurat pugui comprovar la imitació. 

5.- Màxim dos vídeos per participant (un en modalitat individual i un altre en modalitat en grup).

6.- Les persones que hi participin hauran de respectar les disposicions legals en matèria de protecció del menor i protecció de dades de caràcter personal.
Així mateix, és responsabilitat de qui participi obtenir el consentiment exprés i inequívoc de les possibles persones que puguin aparèixer en el vídeo, a la vegada que dóna el seu propi consentiment, per a que el vídeo es pugui pujar, exhibir i/o compartir des del compte d’Instagram @joventut_vdd, d’altres pàgines web municipals, xarxes socials d’Internet vinculades a la regidoria de Infància, Adolescència i Joventut, o a qualsevol altre documentació municipal (exceptuant si la fotografia s’ha efectuat en un lloc públic, tal i com s’estableix de forma legal a la LO 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, integritat i pròpia imatge).

7.- Les dates en què es poden penjar vídeos per participar en el concurs són des del divendres 12 de febrer fins al dimecres 17 de febrer (ambdós inclosos).

8.- El jurat estarà format per l’equip del Servei de Joventut. Del 18 al 19 de febrer escolliran entre totes les publicacions un vídeo guanyador en la categoria individual i un altre en la categoria de grup.

9.- El jurat valorarà la creativitat en la caricaturització dels personatges què s’imiten, així com l’escenificació (no es busca la millor veu sinó la millor imitació).


10.- El veredicte es comunicarà a través del compte d’Instagram de Joventut (@joventut_vdd), el 19 de febrer i màxim a les 17:00H.

11.- Aquelles persones que hagin resultat guanyadores del concurs, hauran de contactar amb l’Espai Jove abans del 26 de febrer, a través dels telèfons 638 009 411 i 664 252 088. Abans de procedir a l’entrega dels premis, el jurat verificarà mitjançant un document legal, l’edat del/la participant.

12.- Els premis consten d’un sopar (fins a 4 persones) en un restaurant de Vilassar de Dalt per la modalitat en grup, valorat en un màxim de 120 Euros, i un altaveu bluetooth portàtil per a la categoria individual, valorat en un màxim de 70 Euros.

13.- L’organització tindrà la facultat de rebutjar els vídeos i/o missatges que incompleixin les característiques anteriors, així com aquells que siguin discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

14.- No s’acceptaran vídeos passada la data de finalització.

15.- L’organització es reserva el dret d’anul·lar, posposar o canviar alguna de les condicions, si per causes tècniques o de qualsevol altra índole aliena a la seva voluntat, no pogués complir amb el desenvolupament normal del concurs , segons el que estableixen aquestes bases.

Bases del Concurso “Carnaval 2021 TikTokTes”:


1.- Concurso para mayores de 14 años y hasta 25 (se comprobará la edad del/a ganador/a con un documento de identificación), dirigido a usuarios y usuarias del TikTok e Instagram, y que sean personas físicas.

Para participar en el concurso se deberá tener una cuenta de TikTok y de Instagram y respetar las condiciones de éstas dos redes sociales (https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=es#terms-eea y http://instagram.com/legal/terms/, respectivamente).

2.- La finalidad del concurso es hacer una imitación de un videoclip musical de algún/a cantautor/a o grupo, a través de la plataforma TikTok, para posteriormente publicarlo en la cuenta de Instagram de la persona o personas participantes (la cuenta de la persona usuaria del Instagram que cuelgue el vídeo deberá estar abierta).

3.- Para hacerlo, la persona o grupo que facilite la imitación deberá vestirse y caricaturizarse lo más parecido posible a los componentes del videoclip que haya escogido representar, así como también se pide que escenifique la canción.

4.- Una vez el/la participante cuelgue el vídeo del TikTok a Instagram, la persona representante del vídeo deberá etiquetar al “Espai Jove” de Vilassar de Dalt (@joventut_vdd), indicando los hashtags #vilassardedalt i #TikTokTes (requisitos indispensables puesto que sin ellos no se podrá acceder a los contenidos que se publiquen en las redes para participar en el concurso). También será necesario indicar en la misma publicación el link del videoclip que se está imitando por tal de que el jurado pueda comprobar la imitación.

5.- Máximo dos vídeos por participante (uno en modalidad individual y el otro en modalidad grupal).

6.- Las personas que participen deberán respetar las disposiciones legales en materia de protección del menor y protección de datos de carácter personal.

Así mismo, es responsabilidad de quien participe obtener el consentimiento expreso e inequívoco de las posibles personas que puedan aparecer en el vídeo, a la vez que da su propio consentimiento, para que el vídeo pueda subirse, exhibirse o compartirse desde la cuenta de Instagram @joventut_vdd, otras páginas de páginas municipales, redes sociales de Internet vinculadas a la concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud, o cualquier otra documentación municipal (exceptuando si la fotografía se ha efectuado en un lugar público, tal y como se establece de forma legal a la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, integridad e imagen propia).

7.- Las fechas durante las que se pueden colgar vídeos para participar en el concurso son des del viernes 12 de febrero hasta el miércoles 17 de febrero (ambos incluidos).

8.- El jurado está compuesto por el equipo del Servicio de Juventud. Del 18 al 19 de febrero escogerán entre todas las publicaciones un vídeo ganador en la categoría individual y otro en la categoría grupal.

9.- El jurado valorará la creatividad en la caricaturización del personaje que se imita, así como la escenificación (no busca la mejor voz sino la mejor imitación).

10.- El veredicto se comunicará a través de la cuenta de Instagram de Juventud (@joventut_vdd), el 19 de febrero y máximo a las 17:00H.

11.- Aquellas personas que hayan resultado ganadoras del concurso, deberán contactar con el “Espai Jove” antes del 26 de febrero, a través de los teléfonos 638 009 411 y 664 252 088. Antes de proceder con la entrega de premios, el jurado verificará mediante un documento legal, la edad del/la participante.

12.- Los premios constan de una cena (hasta 4 personas) en un restaurante de Vilassar de Dalt para la modalidad grupal, valorado en un máximo de 120 Euros, y un altavoz bluetooth portátil para la categoría individual, valorado en un máximo de 70 Euros.

13.- La organización tendrá la facultad de rechazar aquellos carteles que incumplan las características anteriores, así como aquellos que sean discriminatorios por razón de nacimiento, etnia, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

14.- No se aceptarán vídeos pasada la fecha de finalización.

15.- La organización se reserva el derecho de anular, posponer o cambiar alguna de las condiciones, si por causas técnicas o de cualquier otra índole aliena a su voluntad, no pudiera cumplir con el desarrollo normal del concurso, según lo que se establece en estas bases, así como también podrá declarar el premio desierto.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *